In Trang Này | Close Window

Bản tiêu chuẩn gà Serama ( Tiếng Anh)

In Từ: Ga Tre Tân Châu! Diễn Đàn Gà Tre Việt Nam !
Chủ đề: DIỄN ĐÀN CHÍNH
Tên Diễn Đàn: Các Giống Gà Tre VN khác - Gà Nòi - Gà Ngoại Nhập
Mô Tả: Giới thiệu các giống gà tre khác của Việt Nam, gà nòi và gà nước ngoài
Địa Chỉ: http://www.gatrevn.com/forum_posts.asp?TID=16
Thời Gian In: 23/04/2014 lúc 9:33pm


Chủ Đề: Bản tiêu chuẩn gà Serama ( Tiếng Anh)
Người Gửi: admin
Tiêu Đề: Bản tiêu chuẩn gà Serama ( Tiếng Anh)
Thời Gian Gửi: 17/12/2008 lúc 10:56am
 post trước bản tiêu chuẩn bằng tiếng anh nhé , diễn dàn sẽ chuyển ngữ sang tiếng việt sau :
 

Type

Type is the outline of the bird. It is the general, overall form of the bird and distinguishes the Serama at a glance with it's upright tail, high prominent breast, low wing and head held far back nearly against the tail. The overall effect of tail and neck/head is of a V shape. The back should be very short and nearly completely covered by the hackle and saddles so as to appear nearly non-existent

Temperament

Calm, manageable but confidant, easily handled, and showing no aggressiveness,
but still possessing an assertive personality. The bird should pose easily and readily. Frightened or shy birds are as unsuitable as are aggressive and mean birds

Tail

Very high and upright, at a 90-degree angle from the ground. The tail is carried parallel to the neck and should be relatively large and wide with full feathering. Further, the tail must have no falling to one side or the other (wry tail).

Main Tail feathers

feathers to be long and wide. They should overlap to some extent, the overall effect is as a set of steps, as the feathers go from the tallest front feathers to the shortest ones in back. When viewed from behind, the main tail is open at an angle of 45 degrees, creating an open inverted V shape from behind.

Main sickles

Profuse, wide and medium in length. These feathers are to be somewhat curved + these may protrude slightly beyond the main tail feathers and there should be as many of them as possible.

Secondary sickles

Profuse, as many as possible. These feathers should well fill in the base of the tail giving a full look to the tail base.

Hackle/Saddle feathers

should be profuse, of medium length, saddle feathers flowing onto the secondaries and onto the back edge of the wing, filling in the area between the wing and the tail. the neck hackle should flow onto + partially cover the shoulders

Wings

Should be fairly large in proportion to the body. In stance, the wings should hold a vertical position + should just clear the ground, leaving the foot partially showing They should be held tightly folded when the bird is posing

Shoulders and fronts

Set high and the bird, the hackles should flow over and conceal the tops.

Bows - Smooth

Covert feathers - broad, prominent and forming a visible bar across the wing between the shoulders and primaries.
Primaries - Long in length and of medium width, the primaries should be strong with the secondaries partially overlapping them at the top.

Secondaries - Moderately long and broad

Body

Body to be full and well muscled. When viewed from the top the body shape is somewhat elliptical, with more prominence and width in the area of the breast, with the breast held forward + upwards When viewed from a standing side angle, the body shape is somewhat vase like, creating a wide V shape with the head held well back and the back of the comb touching or nearly touching the tail.

Legs/shanks

The legs are to be of medium length and are to be set wide, allowing for a full and muscular undercarriage of the body. There should be no narrowness or knock-knees, the overall effect being of well-set, very stable legs that are a strong support to the bird. The legs must be long enough to allow the ends of the wings to be above the ground-toes 4 in number the 3 three facing forward to be well set apart, prop toe strong + set straight behind- any colour accepted

Upper leg - medium in length and well muscled -shanks to be medium in length, of good thickness + not to look too delicate. The shank must not be short or appear absent

Head, Comb and Wattles

Head to be small+ carries well back. The comb is to be of small to medium size and is of the single form, with five points preferred, but more points are allowed. The comb is to be of smooth structure without folds or any deformities, and should lift slightly off the head giving a slight lift to the blade of the comb. The wattles are to be of complementary size to the comb, with smaller wattles being preferred. They must be free of wrinkles and folds

Earlobes - small, oval close fitting to the head- either red or white accepted

Feathers

All feathers must be well structured and of fine form in clean condition and showing a glossy shine. The body feathers are to be full, profuse, not fluffy, but not tightly feathered either. A medium feather structure is preferred.

Condition

should be one of health and vitality, with clean + glossy plumage

Colour

any colour or combination of colours are acceptable-this being an accepted trait of the breed- no points are to be awarded

Defects

Lack of attitude, Wry tail, cow hocks, duck toes, any comb other than single, weight exceeding the upper limit allowed + any general defectsType - 25 points
Temperament - 15 points
Tail Carriage - 20 points
Wings - 10 points
Body - 5 points
Legs - 5 points
Feather Structure- 5 points
Head/Comb/Wattles - 10 points
Condition- 5 points

Total possible points - 100

allowed weights
Mature Cocks - up to 600 grams (21.16 oz)
Mature Hens - up to 500 grams (17.64 oz.)
-
Cockerels -up to 17.00 oz
Pullets - up to 15.00 oz

 

Nguồn : mailto:theseramaclubofgreatbritain@hotmail.co.uk - The Serama Club of Great Britain    

 
Trả Lời:
Người Gửi: duchieuhouse
Thời Gian Gửi: 22/04/2010 lúc 3:32pm
Bây giờ đã có bản tiếng việt chưa bác ?


Người Gửi: chicken vip
Thời Gian Gửi: 17/06/2011 lúc 3:21pm
em đọc xém hiểu lun

-------------
XL 2011


Người Gửi: GaTreThai
Thời Gian Gửi: 17/06/2011 lúc 3:56pm
Úp bản tiếng việt cho A/E nè
Loại

Loại là phác thảo của con chim. Đó là, hình thức tổng thể chung của chim và phân biệt Serama trong nháy mắt với nó đứng thẳng đuôi, vú nổi bật cao, cánh thấp và người đứng đầu tổ chức xa trở lại gần với đuôi. Hiệu quả tổng thể của đuôi và cổ con / là một hình dạng V. Sự trở lại nên được rất ngắn và gần như hoàn toàn bao phủ bởi các chải gai và yên xe để xuất hiện gần như không tồn tại

Tính

Bình tĩnh, quản lý nhưng bạn tâm, dễ dàng xử lý, và hiển thị không gây hấn,
nhưng vẫn sở hữu một cá tính quyết đoán. Con chim nên đặt ra một cách dễ dàng và dễ dàng. Chim sợ hãi hoặc xấu hổ như không thích hợp như là loài chim hung dữ và có nghĩa là

Tail

Rất cao và thẳng đứng, tại một góc 90 độ từ mặt đất. Đuôi song song với cổ và cần được tương đối lớn và rộng với đầy đủ lông. Hơn nữa, đuôi phải không có giảm xuống một bên hay khác (đuôi châm biếm).

Lông đuôi chính

lông vũ để được lâu dài và rộng. Họ nên chồng chéo lên nhau đến mức độ nào đó, hiệu ứng tổng thể là như là một tập các bước, như là lông đi từ lông vũ phía trước cao nhất để những người ngắn nhất trong trở lại. Khi nhìn từ phía sau, đuôi chính là mở một góc 45 độ, tạo ra một hình dạng V mở ngược từ phía sau.

Chính liềm

Dồi dào, rộng và dài vừa phải. Các lông vũ này sẽ được hơi cong + này có thể nhô ra ngoài một chút lông đuôi chính và phải có càng nhiều người càng tốt.

Trung liềm

Dồi dào, càng nhiều càng tốt. Các lông vũ này cũng phải điền vào các cơ sở của các đuôi cho một cái nhìn đầy đủ để các cơ sở đuôi.

Chải gai / Saddle lông

nên dồi dào, chiều dài trung bình, lông yên chảy vào secondaries và vào mép sau của cánh, điền vào khu vực giữa cánh và đuôi. chải gai cổ nên các dòng chảy vào + một phần bao gồm các vai

Wings

Nên được khá lớn so với cơ thể. Trong quan điểm, cánh nên giữ một vị trí thẳng đứng + chỉ nên giải phóng mặt bằng, để lại một phần chân cho thấy họ nên được tổ chức chặt chẽ gấp khi chim đang đặt ra

Vai và mặt trận

Thiết lập cao và chim, các hackles nên dòng chảy trên và che giấu các đỉnh.

Cung - Smooth

Covert lông - rộng, nổi bật và tạo thành một thanh có thể nhìn thấy trên cánh giữa vai và bầu cử sơ bộ.
Bầu cử sơ bộ - Long chiều dài và chiều rộng trung bình, các sơ phải được mạnh mẽ với các secondaries một phần chồng chéo chúng ở đầu trang.

Secondaries - dài và rộng vừa phải

Cơ thể

Cơ thể được đầy đủ và rất cơ bắp. Khi nhìn từ hình dạng cơ thể có phần đầu hình bầu dục, với sự nổi bật hơn và chiều rộng trong khu vực của vú, các vú được tổ chức phía trước + trở lên Khi nhìn từ một góc bên đứng, hình dạng cơ thể có phần giống như chiếc bình, tạo ra một rộng V hình với đầu được tổ chức tốt trở lại và mặt sau của chiếc lược chạm hoặc gần chạm vào đuôi.

Chân / ống chân

Chân phải của chiều dài trung bình và sẽ được thiết lập rộng, cho phép bộ bánh xe đầy đủ và cơ bắp của cơ thể. Không nên có chật hẹp hoặc knock-đầu gối, hiệu quả tổng thể của thiết bị tốt, chân rất ổn định mà là một hỗ trợ mạnh mẽ cho chim. Chân phải đủ dài để cho phép đầu của cánh phải ở trên mặt đất của 4 ngón chân trong số 3 ba phải đối mặt với mong muốn được thiết lập cũng xa nhau, ngón chân chống đỡ mạnh mẽ + đặt thẳng phía sau, bất kỳ màu nào được chấp nhận

Thượng chân - dài vừa phải và rất cơ bắp-ống chân được trung bình chiều dài, độ dày tốt + không nhìn quá tinh tế. Các chân không phải là ngắn hoặc xuất hiện vắng mặt

Trưởng lược và keo

Trụ được nhỏ + cũng mang lại. Lược là để được nhỏ kích thước trung bình và là hình thức duy nhất, với năm điểm ưa thích, nhưng nhiều điểm hơn được phép. Lược là để được cấu trúc mịn màng mà không có nếp gấp hoặc bất kỳ dị tật, và nên nâng nhẹ khỏi đầu cho một thang máy nhỏ để lưỡi dao của chải. Các keo sẽ được bổ sung cho kích thước của chiếc lược, với keo nhỏ hơn đang được ưa thích. Họ phải được tự do của các nếp nhăn và nếp gấp

Dái tai - nhỏ, hình bầu dục gần phù hợp cho người đứng đầu-đỏ hoặc trắng được chấp nhận

Feathers

Tất cả lông cũng phải được cấu trúc và hình thức tốt trong điều kiện sạch sẽ và thể hiện một sáng bóng. Các lông cơ thể sẽ được đầy đủ, dồi dào, không lông, nhưng không chặt chẽ hoặc lông vũ. Một cấu trúc lông vừa được ưa thích.

Điều kiện

nên là một trong sức khỏe và sức sống, với bộ lông sạch sẽ + bóng

Màu

bất kỳ màu sắc hoặc sự kết hợp của màu sắc được chấp nhận được, điều này được chấp nhận một đặc điểm của giống, không có điểm sẽ được trao tặng

Các khiếm khuyết

Thiếu thái độ, châm biếm đuôi, chân vểnh, ngón chân vịt, bất kỳ lược khác hơn trọng lượng, đơn vượt quá giới hạn trên cho phép + bất kỳ khuyết tật nói chungType - 25 điểm
Tính cách - 15 điểm
Tail vận chuyển - 20 điểm
Wings - 10 điểm
Body - 5 điểm
Chân - 5 điểm
Cơ cấu Feather-5 điểm
Trưởng / Chải / keo - 10 điểm
Điều kiện-5 điểm

Tổng số điểm có thể - 100

cho phép trọng lượng
Mature Cocks - lên đến 600 gram (21,16 oz)
Gà mái trưởng thành - lên đến 500 gram (17,64 oz.)
-
Cockerels-lên đến 17,00 oz
Pullets - lên đến 15,00 oz
P/S : từ gì không hiểu thì tự hiểu nhé các bác

-------------
SDT: 0988833784 - 0924351984
Name : Đặng Trần Ngọc
YH:o0o_kens_o0o@yahoo.com
♣♥♠♀ *¸¸.·¨¯`*·.♣Pé♥Minh♥♠♀¸¸.·¨¯`* ♣♥♠♀In Trang Này | Close Window